2009 Sommareurytmi

Moving Art Company

Sommareurytmi 2009


"LIVSLUFT"


Rudolf Steiner Seminariet, Vita Huset

Ons 8 juli – sön 12 juli


Vi lever i luften. Den omger större delen av vår kropp.


Vi delar luftrummet inte bara med alla människor utan med allt på vår jord.


När vi andas in tar vi in luften i vårt inre, i vår utandning återför vi den igen till omvärlden, men nu präglad av oss. Och så gör allt levande.

Så förenas vi i en livgivande andningsrytm, och utan den finns inget liv.Luften förbinder oss med omvärlden, inte bara fysiskt, utan också andligt. Utan luften kan vi inte tala, inte sjunga, inte höra, alltså inteställa det, som lever i vårt inre, i förbindelse med det som lever i andra människors själar.


Hur kan vi bli mer medvetna, mer inkännande, mer uppskattande i vårt förhållande till vår livsluft. Det skall vi undersöka på sommarens kurs, med eurytmin som hjälpmedel
Kursledare: Aurora Granstedt, Yoko PietschPiano: Sylvia Karpe

Recitation: Hans Lindmark

Bild: Odilon Redon

(1840-1916)

Moving Art Company © All Rights Reserved